A darts története

A legenda szerint néhány száz évvel ezelőtt egy átfázott angol íjász elhatározta, hogy kellemesebb módot választ a gyakorlásra a téli hónapokban. Letette íját, levágott a nyílvesszőjéből és elvonult a közeli pub kellemes melegébe és kényelmébe, ahol ügyességét úgy gyakorolta, hogy a lerövidített nyílvesszőket a falra akasztott farönkszeletbe dobta. Mellé állt egy másik íjász, aki megpróbált az előzőnél jobb eredményt elérni és ezzel megszületett a vetélkedés, a játék, a sport.

Az első írásos feljegyzések között szerepel, hogy az izincourt-i csata idején 1415-ben az angol íjászok, valamint 1620-ban az első angol kivándorlók az Újvilág felé hajózva a Mayflower fedélzetén a DARTS valamely formáját játszották. A kezdeti időszakban a sport a brit civilizációval érintett területeken terjedt el. A ma érvényes szabályzatok alapját képező versenyszisztémát első alkalommal – mint annyi más sportnál – Nagy-Britániában dolgozták ki a XIX. század végén és akkor alakultak az első szervezetek és klubok is. Az első brit nemzeti szövetség 1924-ben jött létre. Mivel előtte sokan szerencsejátéknak tartották, ez a szervezet fogalmazta meg először, hogy DARTS sport egy olcsó, tiszta, ügyességi játék. 1928-tól egészen az ötvenes évekig a legjelentősebb DARTS-verseny a Londoni Sunday által szponzorált News of World volt.

A sport fejlődése a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején jelentősen felgyorsult, izgalmas, népszerű sporttá fejlődött. A szinte robbanásszerű fejlődésben – a sport alapvető tulajdonságából eredő népszerűségen kívül – két tényező játszott fontos szerepet. Az egyik: a technikai fejlődés, a felszerelések gyártói képesek lettek a nyilakat wolfram ötvözetből készíteni, ami elősegítette az eredmények jelentős javulását. A másik, talán az első tényezőnél fontosabb: 1973-ban Oliver A. Croft vezetésével alakult brit nemzeti szövetség a British Darts Organization (BDO) a televízió nyilvánossága elé vihette a DARTS sportot.

A BDO megalakulását sorra követték más nemzetek szervezeteinek, szövetségeinek megalakulása az USA-ban, Svédországban, Ausztriában, Belgiumban, Új-Zélandon.
1976-ban brit kezdeményezésre megalakult a nemzetközi szervezet a World Darts Federation. Ez a szervezet dolgozta ki és tartja karban a nemzetközi versenyszabályzatot, a ranglista rendszert, szervezi és ellenőrzi a nemzetközi ranglista alapját képező versenyeket, a DARTS népszerűsítését. A Világ Darts Szövetsége 1992. december 14-én immár 48. tagként soraiba felvette a Magyar Darts Szövetséget. A versenyzők és a versenyek nagy száma egy körültekintő, területekre, szintekre tagozódó versenyrendszert, komoly szervezettséget igényel. A havonta megjelenő hatvannyolc oldalas Darts World magazin Anthony J. Wood szerkesztésével, folyamatos tájékoztatást ad a versenyek állásáról és figyelemmel kíséri a sportág eseményeit szerte a világon. A műholdas sport TV-csatornák kamerái ott vannak a jelentős versenyeken, azok izgalmát eljuttatják a sportcsarnokokból az otthonokba. A számos évente rendezett verseny közül a legjelentősebb a Világ Kupa. Nagy-Britannia területén jelenleg már több mint 6,5 millió játékos versenyez rendszeresen. Világ Darts Szövetségnek ma már 52 tagja van.

A DARTS sport népszerűsödésének újabb hatalmas lökést adott a játék gépesített változata, az úgynevezett soft darts játék. Itt a játék lényege nem változott, viszont a verseny menete leegyszerűsödött, hisz a játék levezetését a gép saját maga végzi el, látványosabbá és szórakoztatóbbá téve ezzel a játékot. Mára a világon számos cég gyárt soft gépet, melynek köszönhetően látványos nagy érdeklődést keltő nemzetközi versenyek kerülnek megrendezésre, melyek a média sport közvetítéseiben előkelő helyen szerepelnek. Ezáltal egyre több ember kap állandó információt a darts játékról és kedvet ahhoz, hogy maga is elkezdjen játszani.

Az európai gép gyártók 1996 végén létrehozták az Európai Darts Uniót (EDU), mely csak a soft játékstílust képviseli. Megszervezte az évenkénti tíz fordulós nemzetközi bajnokságot, amelynek fordulói egyes tagországokban kerülnek megszervezésre, így Svájc, Németország, Spanyolország, Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Csehország, Magyarország Horvátország ad otthont a fordulóknak.

A darts játék egyre nagyobb ismeretségének köszönhető, hogy a 2001-ben az angol parlament hivatalosan is sporttá nyilvánította és ezzel egy időben megtörtént a darts olimpiai szakszövetségek közé történő felvételének kérelme.


A Magyar Darts Szövetség játék és versenyszabályzata


1.0 Darts tábla:

1.1 Minden darts tábla a mi steel darts versenyeken használható a következő képpen nézzen ki.
 • rost típusú

 • 1-20-ig terjedő szektorokra felosztott

 • belső központi gyűrű (Bull eyes) ami 50 pontot ér

 • külső központi gyűrű (Bull) ami 25 pontot ér

 • külső gyűrű a dupla ami a szektor kétszeresének megfelelő értéket adja

 • belső gyűrű a tripla ami a szektor háromszorosának megfelelő értéket adja

 • drót ami az értékeket (szektorokat) elválasztja egymástól, együtt egy hálót alkot, legyen a darts tábla elejére rögzítve olyan formában, hogy laposan feküdjön a darts táblán

 • méretei a következők legyenek:

 • a) Dupla és tripla gyűrűk belső szélességének mérete 8 mm.
  b) 25 pontot érő gyűrű belső átmérője 31,8 mm.
  c) 50 pontot érő gyűrű belső átmérője 12,7 mm.
  d) Külső széle a dupla gyűrűnek a középpontig 170 mm.
  e) Külső széle a tripla gyűrűnek a középpontig 107 mm.
  f) A darts tábla teljes átmérője: (+- 3 mm.) 453 mm.
  g)A háló drótjainak átmérője 1,6 – 1,8 mm.

1.2 A darts táblát úgy állítsuk be, hogy a 20 számmal jelölt szektor legyen a sötétebb színű a két színből és középen, a tábla tetején helyezkedjen el.
1.3 A játékos vagy a játék vezetője kérheti a tábla cseréjét, vagy mozdítását a játék kezdése előtt vagy közben, mindig az ellenfél beleegyezésével. Ilyen cserék vagy mozdítások történhetnek a játszmák és a szettek között és csak a verseny kirendelt hivatalnoka végezheti el.
1.4 A táblát úgy helyezzük el a falon, hogy a középpontja 1,73 méter magasan legyen

2.0 A dobóléc:

2.1 A dobóléc méretei 38 mm magas és minimum 610 mm, maximum 100 mm hosszú.
Elhelyezés a táblától 2,37 m távolságra, horizontális síkban a darts tábla középpontjától lelógatott függősúly tengelyvonalában.
2.2 Az átfogó távolsága a bull középpontjától a dobóléc közepéig 2,93 m legyen
A játékosnak, vagy a csapat hivatalnokának, vezetőének jogában áll ellenőrizni a dobóléc méreteinek és elhelyezésének helyességét játék előtt vagy közben, mindig figyelembe véve az ellenfél vagy a csapat véleményét. Az ilyen mérések és igazítások mindig játékok, vagy játszmák között történhetnek és ezeket a versenyhivatalnokok ( versenybírók ) végezhetik.
2.3 Minden darts testület fel van hatalmazva, hogy igazítsa a darts tábla magasságát, vagy
a dobóléc hosszát, hogy az megfelelő legyen mozgássérült versenyzők részére.


3.0 Világítás

3.1 A versenyen minden darts tábla megfelelően, jó pozícióból legyen megvilágítva, legalább 100 watt erőséggel.
3.2 A darts táblák, melyeket a döntőben használnak legalább két oldalról legyenek megvilágítva, minimum 100 watt erőséggel.
3.3 Minden lámpát úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarja a játékos látását, amikor a dobólécnél áll.
3.4 A végső döntőnél a megvilágítás lehet támogatva fényszórókkal, de nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek használata ne okozzon árnyékot a darts táblán.

4.0 A dart:

4.1 Hossza nem lehet több, mint 30,5 cm, a súlya nem lehet több, mint 50 g.
4.2 Minden dart-nak legyen tű alakú hegye, ami a testhez rögződik. A test hátsó végénél legyen a tollszár, amihez a tollat rögzítik.
4.3 A darts készlet három darabból áll.

5.0 A dobás:

5.1 Egyszerre egy dart-ot dobunk, kézzel-kézből.
5.2 A dobás maximum három darts-ot tartalmaz
5.3 Ha a játékos dobás közben megérinti a már táblában lévő dart-ot a dobás befejezettnek minősül.
5.4 A táblából visszapattanó dartokat nem szabad újra eldobni.
5.5 Minden dart ami a táblából kiesik a dobás befejezése előtt, és a földről felvett dartok nem számítanak bele a dobott értékbe.
5.6 Azt a dartot, ami a játékos kezéből kiesik ( nem dobás közben ) a játékos felveheti és
eldobhatja.
5.7 Ha a dobóvonalat a játékos átlépi mielőtt a három dartot eldobta volna, a dobás sorozat befejezettnek kell tekinteni.
5.8 Dobás közben a játékos nem állhat a dobólécre, csak úgy dobhat el dartot ha a lába a dobóléc mögött van.
5.9 Ha a játékos a dartot nem a dobóléc mögül közvetlen, hanem attól jobbra, vagy balra állva kívánja eldobni, ügyeljen arra, hogy a lába soha ne lépje túl a dobóléc képzeletbeli meghosszabbított vonalát. Folyamatosan a dobóléc mellől a dobásokat elvégezni nem lehet.
5.10 Bármely játékos, aki megsérti a 4.8 ill. a 4.9 pontban leírtakat, a bíró figyelmezteti a csapatvezető jelenlétében ezt követően ehhez hasonló esetben a találat érvénytelennek minősül.

6.0 Találat

6.1 A verseny szabályzata kell, hogy tartalmazza versenyszámot ( úgy mint 301,501, 701 vagy 1001) A találatokat az adott számok valamelyikéből vagy az előző dobás után maradt összegéből kell levonni.
6.2 A találat akkor érvényes, ha a dart hegye a táblában marad, vagy pedig érinti a darts
tábla felszínét a dupla kör külső drótján belül addig, míg a dobást befejezik a találatot bemondják és bejegyzik.
6.3 A találat érvényes a drótok belső oldalán abban a szektorban, ahol a dart beleállt vagy érinti a darts táblát.
6.4 A dartokat kiveheti a táblából a játékos, de csak az után, hogy a találatot a bemondó bemondta, a beíró beírta.
6.5 A találat értékének megállapítása elleni tiltakozás, miután a dartokat a táblából kihúzták nem elfogadható.
6.6 Számolási hibák, amennyiben a következő játékos befejezte dobását úgy maradnak, ahogy az írótáblára fel lettek írva.
6.7 A fennmaradt szám összege tisztán és olvashatóan legyen feltüntetve az írótáblán, szemmagasságban a játékos és a bíró előtt.
6.8 A bíró nem mondhatja, hogy milyen kiszálló szükséges a játék befejezéséhez, csak a fennmaradt összeget illetve az épp dobott találat értékét közölheti a dobó játékossal.
6.9 A bíró a maradvány értékről köteles 235 ponttól a dobó játékost tájékoztatni.
6.10 A bíró vezeti a játékot, és ha szükséges megtárgyalhat dolgokat a verseny hivatalnokaival, mielőtt végleges döntést hozna.
6.11 A dobólécnél álló játékos, dobása ideje alatt bármikor kérdezheti a bírót a találatról,
vagy arról, hogy még mennyit kell dobnia.

7.0 Kezdés és befejezés (01-es játékok esetében)

7.1 A kezdés jogának eldöntése történhet pénzfeldobással vagy bull-ra dobással. Pénzfeldobás esetén egyenlő állásnál a döntő játszma előtt bull-ra dobással döntenek a játszma kezdési jogáról. Az a játékos dob először bull-ra aki, az első játszmát kezdte. Minden bull-ra dobásnál: a játékosok egy-egy dartot dobnak a tábla középpontjára.. A játszmát az a játékos kezdi, aki közelebb dobott a tábla középpontjához. Amennyiben a játékos a bull-t vagy a dupla bull-t talál el, a dartot ki kell húznia a táblából. Ha az ellenfél is hasonló eredményt ért el, még kétszer, felváltott sorrendben dobnak a középpont felé. A harmadik kísérletnél a bull-ban álló dartot is a táblában kell hagyni. A bíró dönt a kezdési sorrendről, illetve újradobást rendel el, ha nem tudja megállapítani, melyik dart van közelebb a bull-hoz.
7.2 Minden játék egyenes kezdéssel indul, ami azt jelenti, hogy a játékosnak a külső, duplát jelző dróton belülre kell a dartot dobnia.
7.3 Minden játék dupla befejezésű. Ez annyit jelent, hogy a győzelem eléréséhez valamelyik dupla szektorba, vagy a dupla bull-ba kell a dartot dobnia úgy, hogy a dobás értéke pontosan adja meg a befejező kiszálló értékét.
7.4 A besokallási szabály a következő: ha a játékos magasabb pontszámot dob, mint szükséges a játék befejezéséhez, vagy a játék befejezéséhez szükséges számot dobja meg anélkül, hogy duplát dobna, vagy csak 1 marad akkor az a dobás-sorozat nem számít és az eredmény azonos marad a dobást megelőzővel.
7.5 Ha a játékos az első vagy második eldobott darttal besokallt, a következő dartot nem dobhatja el a táblára, mert ebben az esetben fegyelmetlenséget követ el és a szettet vesztettnek nyilvánítja a versenybíró.
7.6 A kiszálló dobás, vagy a játékot befejező dobás akkor érvényes, amikor a játékos elérte a kívánt számot, és a dartok a táblában maradtak a kivételig.
7.7 Abban az esetben, ha a bíró a játékot befejezettnek nyilvánította, ennek folytán a dartokat a játékos a táblából kihúzta, de bírói tévedés történt, ha nem volt mind a három dart a játék befejezéséhez felhasználva, a bíró visszahelyezheti az eldobott nyilat vagy nyilakat (2) és a játékos befejezheti a játékot.
7.8 Az a játékos aki megdobja a játék befejezéséhez szükséges dupla értéket, nyertesnek minősül, legyen az szett vagy játszma.
7.9 Ha a játékos a dobás sorozata közben átlépi a dobóvonalat és megérinti a már táblában lévő dartot, a dobássorozat befejezettnek minősül.
7.10 A játékot fel kell osztani szettekre a következő képen: 3-ból a legjobb, 5-ből a legjobb, 7-ből a legjobb stb. A játékos, aki a szettek többségét megnyeri, lesz a játszma győztese, és ha még van fennmaradt szett az nem szükséges lejátszani.


8.0 Gyakorlás, bemelegítés

8.1 Minden játékosnak joga van 6 dart eldobására az első játszma előtt, a mérkőzésre kijelölt táblán. Ezen kívül nem lehet több gyakorló dobás a bíró engedélye nélkül.
8.2 Nem szabad gyakorolni az üresen maradt táblákon, miután a verseny elkezdődött.
8.3 A verseny résztvevői számára külön gyakorlásra, bemelegítésre szánt táblákat kell biztosítani.

9.0 Versenyjáték

9.1 A versenyeken minden játékos köteles szervezők és a versenyhivatalnokok utasításait követni .
9.2 A versenyre kijelölt területen, a versenyzőkön kívül csak a bíró, a találatjegyző tartózkodhat.
9.3 A játékos előtt, amikor dob csak a bíró és a találatjegyző tartózkodhat.
9.4 A játékos előtt lévő hivatalnokok korlátozzák mozgásukat a minimálisra, amikor a dobás történik.
9.5 A dobó játékos ellenfele minimum 60 cm-re tartózkodjon a dobó játékos mögött.
9.6 Kiemelt döntőknél a játékosok a rendezők felügyelete mellet játszanak és dobások között úgy helyezkedjenek el, hogy ne zavarják ellenfelüket és biztosítsák, hogy a játék látható legyen a közönség és/vagy a tv kamerák számára.
9.7 Minden találatot érintő tiltakozást a bírónak kell tolmácsolni mielőtt a tiltakozó játékos újra dobna. Minden tiltakozást a bírói döntéssel, vagy az ellenfél etikátlan, sportszerűtlen viselkedésével kapcsolatban, és esetlegesen más egyéb zavaró tényezőt jelenteni kell a versenybizottságnak. Dönteni a helyszínen kell, mielőtt a mérkőzés folytatódna. Későn érkezett tiltakozásnak helye nincs.
9.8 Ha a játékos felszerelése megrongálódik, vagy elvész dobás közben a játékosnak 3 perce van, hogy megjavítsa, vagy új felszerelést szerezzen be.
9.9 Ha a mérkőzés közben a játékosnak sürgős oka van a távozásra, a bíró diszkréten elengedheti 5 percre.

10.0 Magatartás

10.1 A verseny ideje alatt és ezen belül a játékok közben a résztvevők adják meg a tiszteletet az ellenfélnek. Tartsák vissza magukat a sporttársukat sértő, vagy az ellenfelet a dobásban bármi módon zavaró megnyilvánulástól. Tartózkodjanak a durva beszédtől vagy az illetlen, sértő viselkedéstől. Legyenek sportszerűek (nem lehet mérkőzést leadni, játékot késleltetni, az ellenfelet bármilyen fizika vagy szellemi módon a játékban zavarni).
10.2 A tábla és a dobóléc és a kijelölt „ biztonsági sáv „ által határolt területen belül tilos :
szeszesital fogyasztása
dohányzás (lehetőleg az egész játéktérben)
bármilyen durva pótcselekvés (dart eldobása, használati tárgyak rugdosása- csapkodása)
az ellenfél játékénak a minősítése (kivétel egy-egy szép dobásnál a gratuláció)
10.3 A szólítás után a dobóállásnál való megjelenésre 3 perc áll rendelkezésére a játékosnak.
10.4 Az eldobott nyilak kihúzása után a versenyző köteles oldalra kilépve, úgy elhagyni a dobóterületet, hogy a dobáshoz beállt ellenfelét ne zavarja
10.5 A magatartási szabályok megsértőit az ellenfél köteles figyelmeztetni ezután élhet panasszal a bírónál, a versenybizottságnál.
10.6 Az a játékos, aki a fenti pontokban ( 10.1-10.5-ig) leírtakat megsérti, szégyent hoz a darts sportra, ezért a vétség súlyosságától és gyakoriságától függően az alábbi büntetésekkel sújtható:
 • figyelmeztetés
 • játszma elvesztése
 • játék elvesztése
 • adott versenyről való eltiltás
 • eltiltás (a Fegyelmi Bizottság határozata alapján )
10.7 Ha a vétkes játékos vagy a csapatvezetője azonnal reklamációval él az ítélet ellen a MDSZ képviselője (a Verseny Bizottság elnöke ) dönt, akinek döntése végleges és visszavonhatatlan.

11.0 Ruházat

11.1 A verseny szervezője a versenykiírásban meghatározhatja a játékosok öltözetét.
Javasolt öltözet: - Nem farmer jellegű, lehetőleg sötét színű szövetnadrág ( hölgyeknek
Nadrág, vagy szoknya ) az egyesület csapatmeze, sportinge.
Csapatjátékosok viseljenek egyenruhát, ( csapatinget, blúzt,
nadrágot, vagy szoknyát ). Legyen mind egyforma színű és szabású
a csapaton belül.
11.2 Bármilyen csapatruha legyen is, nem viselhető rajta semmiféle hirdetés vagy jelzés ( ami bármilyen terméket népszerűsítene ) a rendezők engedélye nélkül, azokon a versenyeken, amelyeknek kiírása ezt tartalmazza.
11.3 Nem viselhető semmiféle fejre szerelhető berendezés (a látást és hallást segítőkön kívül) rendezők engedélye nélkül.

12.0 Általános játék és versenyszabályok

12.1 Minden versenynek saját versenykiírással kell rendelkeznie, ami az adott eseményre vonatkozik.
12.2 A szabálykiírásnak tartalmaznia kell a verseny formáját ( egyenes kiesés, vigaszágas vagy körverseny ) fajtáit ( női, férfi, egyéni, páros, csapat, nyílt vagy zártkörű, vagy vegyes a versenyzők nemére tekintettel, ifjúsági).
12.3 Az MDSZ játékszabály és versenyszabályzatának iránymutatásával összhangban, az MDSZ kijelölt szervezőinek közreműködésével kell létrehozni. Minden félreértést, amit a játékszabályzat nem tud értelmezni az MDSZ megbízottnak, illetve a verseny szervezőjének kell megmagyarázni, akinek a döntése kötelező érvényű és végleges.
12.4 A verseny szervezőinek joga van a verseny lebonyolításában változtatásokat, módosításokat alkalmazni minden megelőző említés vagy értesítés nélkül.
12.5 A verseny résztvevői el kell, hogy fogadják a verseny játékszabályait, ahol szükséges a rendezők által kiírt kiegészítő szabályokat, mely bekerült a rendezvény programjába.
12.6 Minden játékosnak a szervezők által kijelölt hivatalnokok, és szervezők felügyelete mellet kell játszania.
12.7 Annak a játékosnak, aki nem veti alá magát a versenyszabályoknak számítania kell a versenyből való kizárásra.
12.8 Minden játékos, aki az előírt összes játszmát nem fejezi be – ez alól kivétel: betegség, sérülés vagy más nyomós érv – elveszti a jogot, hogy bármilyen díjat a verseny után átvegyen.
12.9 Ha a játékos nincs jelen a hivatalos díjkiosztáson a szervezők engedélye nélkül, elveszti a jogot, hogy bármilyen díjat kapjon.
12.10 Ha bármi költség merül fel a versenyző hibájából, azt köteles megtéríteni.

13.0 Dohányzás és alkoholfogyasztás

13.1 Minden versenyen résztvevő hivatalnok és versenyző tartózkodjon a dohányzástól és alkoholfogyasztástól, miközben versenyeznek, interjút adnak, bemutatkoznak vagy díjat vesznek át.
13.2 Azok a játékosok, akik megszegik a 13.1 pontban írott szabályt, elvesztik azt a játékot, amelyben a szabálysértés történt. Az esetet, a szabálysértést követően jelenteni kell az illetékes versenybizottságnak további kivizsgálás, valamint büntetéshozatal céljából.


14.0 Hirdetések

14.1 A szervezők jogában áll felhasználni mindenféle hirdetési anyagot, kapcsolatban a verseny szervezésével és népszerűsítésével.
14.2 A szervezők jogában áll védeni a szponzorok érdekét a hirdetési anyagok használatával kapcsolatban, amit a játékosok vagy más szponzorok használnak.
14.3 A versenyeken a játékosok, csapatok nem használhatnak olyan felszerelést, ami bármilyen terméket hirdet a szervezők engedélye nélkül, amennyiben a versenyre vonatkozó kiírás ezt tartalmazza.
14.4 Minden televíziós közvetítés előtt a szervezők kérésére a játékosoknak el kell távolítani minden hirdetési anyagot. Az a játékos, aki ezt megtagadja mérkőzését, eredményét elveszti.

15.0 Kizárás

15.1 A verseny szervezőjének joga van, hogy kizárjon minden játékost vagy csapatot, az általa szervezett versenyből, ha a játékos hivatalnok vagy csapat vétkesnek találtatik a verseny szabályainak az MDSZ szabályzatának megsértésében.
15.2 A játékos, hivatalnok vagy csapat kizárása a versenyből csak a fegyelmi intézkedések következtében lehetséges, a verseny akkori szabályainak értelmében.
15.3 Az MDSZ fenntartja a jogot, hogy felfüggesszen minden játékost, hivatalnokot vagy darts testületet, minden hivatalos MDSZ versenytől eltiltson, amennyiben tartozásuk van az MDSZ vagy területi szervezete felé.

16.0 Módosítások és kiegészítések

16.1 Az MDSZ fenntartja a jogot, hogy a játékszabályt változtassa, bővítse, töröljön belőle, attól függően, ahogy az szükségessé válik és az MDSZ végrehajtó bizottsága úgy látja célszerűnek.

Kiegészítések a Magyar Darts Szövetség játékszabályzatához



A SOFT szakág részére

1.0 A dart

1.1 A játékos hozza a saját dartját, amelynek hossza nem lehet több 20 cm-nél, a súlya nem lehet több 18g-nál . Az eltérés mindkét esetben plusz 10% lehet.
1.2 Minden dartnak legyen műanyag, tű alakú hegye, ami a testhez rögződik.

2.0 Darts gép / elektronikus/

2.1 Mindenben megegyezik a dart tábla paramétereivel.
2.2 Elektronikus vezérlése jelzi a dobott értéket, és a beállított játék szabályai szerint levonja, vagy hozzáadja . Így rögzíti a pillanatnyi részeredményt, majd a végén győztest hirdet .
2.3 Többféle játékbeállítása univerzálissá teszi.
2.4 Előnye : a gép tanítja a játékost.

3.0 Találat

3.1 A találat akkor érvényes, ha a dart bent maradt a táblában, vagy pedig érintette a tábla felületét, úgy hogy a kijelző értékelhető találatot mutat.
3.2 Találatnak minden esetben a gép által érzékelt és a kijelzőn megjelent érték számít, kivéve a kiszálló duplába dobott dartot, ami ha a gép nem is érzékelte, de a szektorban benne áll, érvényes találatnak tekintendő.
3.3 Ha az eredményjelző kimutathatóan hibás úgy a következő dobás előtt a versenybírót értesíteni kell, a versenybíró a helyzet felülvizsgálata után a játék folytatásáról illetve újrakezdéséről – esetleg másik gépen – dönthet.

4.0 Dobás

4.1 A dobás előtt minden versenyző köteles meggyőződni arról, hogy az eredménykijelző a helyes pályára van-e átkapcsolva és a gép megadta-e az engedélyt a dobásra.
4.2 Ha a versenyző fegyelmetlenségből a szabad jelzés előtt dobta el a dartját, a dobás érvényesnek számít, de nem ér pontot. Mielőtt a játékos a dartokat kihúzná a táblából köteles a pályaváltó gombot megnyomni, mert ha kézzel benyomva változtat a találat értékén abban az esetben az érintett játszmát elvesztette.
4.3 Ha a játékos figyelmetlenségből nem a saját pályájára dobta el dartokat, a játék a gép által mutatott állás szerint folytatódik, a játékost figyelmeztetésben kell részesíteni, és amennyiben megismétlődik abban az esetben az érintett játszmát elvesztette.
4.4 Ha a versenyzőnek a kijelző hibája miatt kevesebb, mint 3 dobása van egy dobókörön belül, és ezt a dobása előtt szóvá teszi, úgy a versenybíró jogosult a játékkör előreléptetésével a versenyzőnek a három dobást engedélyezni. Ha a versenyző dobókörét reklamáció nélkül kezdi, úgy csak a kijelző által engedélyezett dobásszáma van.

4.5 Ha a versenyző a dartot a darts tábla irányába dobja, de ezzel nem talál értékelhető szektort úgy ez hibás dobásnak számít. Ha a kijelző nem mutatja ki a dobást ( gyenge dobás ) a dart eldobottnak számít. Amennyiben a dart beleáll a táblába, de a kijelző nem érzékeli a gyengén dobott dartot ( hibás dobás, újradobni tilos ) úgy azt benyomni tilos.


A Magyar Darts Szövetség elnöksége, jelen szabályzatot 2001. április 18-án hatályosan elfogadta.



Magyar Darts Szövetség
Elnöksége